Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Är alkohol farligare än cannabis på lång sikt?
Frågor & svar

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt vilket de har gemensamt med alla typer av droger. Vilken typ av skador och effekter man kan få av olika droger skiljer sig från individ till individ och beror bland annat på hur mycket och ofta man använder drogen.

Det är olika det här med hur folk tänker kring ordet farligt. Handlar det om huruvida man kan dö av en överdos, risken att bli beroende, risken att inte lyckas prestera ...

Läs mer

Min son har beställt några preparat på nätet och jag vet ej vad de säljer?
Frågor & svar

Något som är vad de kallar potpurri? Vet ni något om företaget eller vad för slags droger de säljer? Är nu mycket orolig för min son och vad det kan innebära med dessa droger.

Svar:
Jag förstår att du är orolig. Diskutera gärna med din son kring hur han ser på dessa preparat. Det finns många sidor på nätet som säljer varor, ofta fram tills de blir olagliga i Sverige. Så fort lagstiftningen ändras så byter de produkter. Potpurri är ett namn ...

Läs mer

Cannabis vanligare än alkohol?
Frågor & svar

Nej, det är det inte, långt ifrån. Om vi tar CAN:s nationella undersökning "skolelevers drogvanor"som exempel så uppger 6 % av eleverna i årskurs nio att de hade erfarenhet av cannabis. Vad gäller alkohol så rapporterar 42 % av pojkarna och drygt 47 % av flickorna att de någon gång har druckit alkohol.

I gymnasiets årskurs 2 rapporterade 19 % av pojkarna och 13 % av flickorna erfarenhet av cannabis. Även här var alkoholen betydligt vanligare då 78 % av eleverna ...

Läs mer

Statistik
Fakta

Den absolut vanligaste drogen som används i Sverige är alkohol, följt av tobak. Under de senaste tio åren har användandet av både alkohol och tobak sjunkit dramatiskt bland skolelever i Sverige för att lägga sig på historiskt låga nivåer. Av narkotikasorterna är det cannabis som är vanligast. Nedan kan du läsa statistik som beskriver skolungdomars och vuxnas drogerfarenheter i Sverige. ...

Läs mer

Är cannabis skadligt för ungdomar?
Frågor & svar

Ja, cannabis är en narkotikaklassad drog som kan ge negativa hälsoeffekter av olika slag; vilket alla typer av droger gör.

Vilken typ av negativ påverkan cannabis orsakar är olika från individ till individ på samma gång som nedsättningar visar sig i olika utsträckning. I hur hög omfattning hjärnan påverkas står även i förhållande till hur många gånger personen använder cannabis, hur lång tid det går mellan tillfällena, hur drogen intas och vilka nivåer av rusgivande och psykoshämmande ämnen drogen innehåller. Det ...

Läs mer

Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?
Frågor & svar

Droger är ett brett begrepp som kan användas för ämnen som är sinnesförändrande och/eller ämnen man kan bli beroende av. Många använder ordet drog som synonym till narkotika, vilket kan förvirra då det ju även finns lagliga droger så som tobak och alkohol. Oavsett vilken drog man tittar på, så är det vuxna som använder mest droger om man ser till volym, antal sorter och hur ofta de används.

Delas vuxengruppen in i olika åldersintervall är det gruppen unga vuxna (16–29 ...

Läs mer