Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Ungas frågor om alkohol och droger
Drugsmart- 2017-03-23

Vi har sammanställt information som; data om konsumtionsutvecklingen de senaste åren, data om ungas riskuppfattning, resultat från en undersökning om ungas medievanor och förtroende för källor samt ett urval av frågor och svar som inkommit till oss på Drugsmart.

Rapporten "Ungas frågor om alkohol och droger" är till för dig som i din profession möter unga och som vill veta lite mer om målgruppen innan du kastar dig in i en diskussion om alkohol och narkotika.

Rapporten (CAN Rapport 162) finns att ...

Läs mer

Drugsmart i tidskriften "Alkohol & Narkotika"
Drugsmart- 2019-11-07

I senaste numret av Alkohol & Narkotika reflekterar Drugsmarts Kristofer Odö kring hur vuxna kan förhålla sig till ungas frågor om droger.

Texten är bland annat baserad på alla fina och viktiga frågor som kommer till Drugsmart.com via vår anonyma frågefunktion. Artikeln finns att läsa på alkohol&narkotika.se

"Det kan vara en stor sak för ungdomar att känna sig sedda och hörda i samtal och få upptäcka hur viktiga vuxna finns tillgängliga, bryr sig om dem, tänker på dem och vill dem väl." ...

Läs mer

Första och sista badet denna sommar
Gästblogg- 2013-08-12

Idag följde jag med mina två åldre systrar till badet i Skara. Jag har varit där en gång förut, med en av dom. De brukar inte vara lättfrusna någon av dom, men det var dom idag, så vattnet v... ...

Läs mer

Missbruk i familjen
Fakta

Det finns många barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol eller använder andra droger. Många av barnen kommer att klara sig bra men vuxnas droganvändning är en faktor som kan påverka barnens hälsa och utveckling negativt. De barn som får stöd och hjälp har bättre förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Den som är orolig för en vuxens droganvändande behöver alltså fundera över om det finns barn som kan behöva ...

Läs mer

Alltid redo för diskussion
Local Hero Blogg- 2010-03-30

Allt är inte svartvitt, våga diskutera och ifrågasätta, tycker Maria Lepistö. Hon vill ge unga utrymme att diskutera tankar kring alkohol och andra droger, hennes redskap är Local Hero.

En av Local Heros många processledare med uppdrag att inspirera och stötta ungdomar att skapa drogfria aktiviteter för andra unga. Själv gick hon med i Local Hero efter ett tips från en vän och har nu varit med i drygt ett års tid. Tidigare har hon läst fysik men tröttnade och har nu ...

Läs mer

Local Hero-projekt blir ideell förening
Local Hero Blogg- 2013-12-20

I somras samlades ett gäng ungdomar i Matfors (Sundsvall) för att skapa ett Local Hero projekt. De ville skapa en plats där ungdomar som inte har ett intresse för sport kunde samlas. Tanken med projektet var att alla som var intresserade av motorfordon såsom moped/a-traktor/epa kunde samlas i ett garage och umgås och meka. De genomförde ett Local Hero projektet under namnet ”MEK-klubben” där syftet med aktiviteten av att få unga att komma till garaget istället för att röra sig ...

Läs mer

Om Webbplatsen
Sida

Drugsmart.com är utvecklad med så kallad responsiv design. Det innebär att sidorna anpassar sig efter skärmen oavsett om du använder en dator, mobil eller surfplatta. Självklart kommer du åt samma innehåll oberoende av vilken enhet du använder. Det ska helt enkelt bli enklare för dig som besökare. Nedan kan du läsa om all ifrån cookies till vilka som svarar på frågor på drugsmart.com.
Cookie
På drugsmart.com använder vi cookies för besöksstatistik. Inget mer.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information ...

Läs mer

Hej Sommarjobb
Local Hero Blogg- 2016-06-15

Local Hero är med i ett superhäftigt projekt tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad - Hej Sommarjobb! Satsningen går ut på att två 18-19 åringar från varje stadsdel ska, i form av ett Local Hero projekt, jobba med kommunikationsinsatsen Hej Då Alkoholskador under tre veckor. ...

Läs mer

Är det många ungdomar som använder droger i Sverige?
Frågor & svar

Det går att definiera användande på olika sätt och därmed få fram olika svar till denna fråga. Enstaka användande och användning som skett för länge sedan, kan rimligen inte definieras som att “använda”. Frågan försöker snarare fånga in mer av regelbundet och aktuellt användande. I rapporten Skolelevers drogvanor 2019 har nästan 10 000 elever svarat på olika typer av frågor om sina drogvanor. Här kan man bland annat läsa att alkoholanvändandet och tobaksanvändandet har minskat bland unga under många år. ...

Läs mer