Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Vad har snus för biverkningar?
Frågor & svar

Snus skadar tandköttet vilket på lång sikt ökar riskerna för tandlossning. Snusning ger även ökad risk för cancer i munhåla, matstrupe, bukspottskörtel och magsäck. Precis som vid rökning gör nikotinet i snuset att du får högre blodtryck och sämre blodcirkulation. Detta kan bland annat förvärra effekten av hjärtinfarkt eller stroke. Det finns även forskare som visat att snusning innebär en riskfaktor för utvecklande av typ 2-diabetes. Många besväras även av att man blir torr i munnen av snus vilket kan bidra till dålig ...

Läs mer

Har snusandet bland unga ökat?
Frågor & svar

Nej, det tycks istället vara färre och färre unga som snusar. I CAN:s undersökning "skolelevers drogvanor 2017" svarade 9 % av pojkarna och 2 % av tjejerna i årskurs 9 att de snusar. Detta kan jämföras med hur det såg ut år 2007 då motsvarande siffror var 17 % respektive 5 %.

I årskurs två på gymnasiet har det också skett en minskning under samma tidsperiod där killarnas snusande minskade från 27 % år 2007 till 22 % 2017 och flickornas från ...

Läs mer

Jag undrar ifall de som börjar snusa löper mindre risk att börja röka?
Frågor & svar

Nej, det finns inget belägg för att snusning skulle minska risken för att börja röka. Snus och cigaretter innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin. Om man blivit nikotinberoende genom snusning så är nikotinberoendet istället en stark riskfaktor för rökning (tobaksanvändning i stort).

Källor:
J Franck & I Nylander, Beroendemedicin 2015
Skolelevers drogvanor 2017 ...

Läs mer

Hur gör man för att sluta snusa?
Frågor & svar

De flesta som slutar snusa gör nog det på egen hand men det finns de som upplever stark abstinens och som snart återfaller. För den som vill ha hjälp finns många som arbetar med tobaksfrågor och olika typer av nikotinavvänjning. Det går alltid att ta upp frågan med en skolkurator, skolsköterska eller personal vid ungdomsmottagningen. De brukar kunna ge tips och råd om nikotinavvänjning. Det finns även hjälp att sluta snusa via telefon av specialutbildad personal, kostnadsfritt. Ring exempelvis "Slutarökalinjen" ...

Läs mer