Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Stödlista från SKR
Drugsmart- 2020-04-15

Nu under Coronapandemin har Sveriges kommuner och regioner - SKR arbetat fram en stödlista för att länka till olika typer av stöd och hjälp. Det kan exempelvis handla om oro för Corona i sig eller om oro för någon som mår psykiskt dåligt, dricker för mycket alkohol eller för våld i hemmet.

Vi på Drugsmart tycker att det är en jättebra satsning och är med i listan kring det som rör alkohol och andra droger. Du kan alltid höra av dig till ...

Läs mer

Hjälp och stöd
Fakta

Det finns olika typer av hjälp och stöd när det kommer till problematiskt droganvändande. När någon använder droger är det inte bara personen själv som kan vara i behov av hjälp och stöd. Anhöriga påverkas oftast också. Man kan både få stöd enskilt eller i grupp. ...

Läs mer