Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Hur många unga är det som sniffar?
Frågor & svar

År 2017 uppgav 4 % av eleverna i årskurs 9 och 3 % i gymnasiets år 2 att de någon gång provat att sniffa eller boffa. Skillnaden mellan dessa två är att sniffning främst handlar om att andas in ångor från lättflyktiga lösningsmedel, mestadels lim, medan boffning är att andas in olika typer av spraygaser.

Källa:
Skolelevers drogvanor 2017, CAN ...

Läs mer

Föreläsning om droger och misshandel
Gästblogg- 2012-03-08

I kväll har jag varit på en föreläsning. Den handlar om Per som berättar om hur han tog sig in i drogernas värld, pga mobbning och misshandel, för att han mådde så dåligt. Han mobbades och m... ...

Läs mer

Pyssel och kreativitet
Gästblogg- 2013-11-12

När det kommer till just den där biten, så känns det som att mitt tålamod är ganska lågt. Jag sitter helst inte och pysslar med att pärla pärlplattor, ägnar mig inte åt att virka eller stic... ...

Läs mer

Hur påverkas kroppen av sniffning?
Frågor & svar

Att sniffa innebär att andas in olika former av lösningsmedelsångor, vanligen lim. Att "boffa" är att inandas olika typer av gaser så som exempelvis drivgaser i olika sprayer. När ångorna når lungorna tas de snabbt upp i blodet där de stjäl plats från syre vilket leder till syrebrist i hjärnan. Syrebristen framkallar en ruskänsla som vanligen kommer redan efter ett par inandningar, 20-30 sekunder. Kroppen reagerar till försvar mot syrebristen med påslag av bland annat adrenalin.

Den första upprymdheten brukar följas av sömnighet, huvudvärk ...

Läs mer