Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Tjejerna som vill förändra Borås
Local Hero Blogg- 2010-03-26

En rykande färsk tidning är denna vecka på väg från tryckpressarna ut till skolor, vårdcentraler och andra ställen i Borås stad. Bakom detta står två driftiga tjejer som vill påverka andra ungdomar att inte börja med droger.

En av redaktörerna för tidningen Drugmeister berättar att de flesta unga har en ganska liberal syn framför allt på alkohol.

—Jag har en ganska blandad umgängeskrets, men de flesta är ändå väldigt liberala. De flesta jag känner ser alkohol och narkotika som två helt olika ...

Läs mer

Är dagens ungdomar liberala till narkotika?
Frågor & svar

Det finns olika sätt att tänka kring vad det innebär att vara liberalt inställd till narkotika. I fokusrapporten Upp till var och en? från 2020 utreddes i vilken grad skoleleverna uppfattade narkotika som problematiskt och hur restriktivt inställda de var till narkotika. Detta sammanfattades i rapporten som ungdomars attityd till narkotika.

Mellan 2003 och 2019 hade ungdomars attityd till narkotika blivit mer tillåtande. Förändringarna har dock inte lett till motsvarande ökning i andelen elever som använt narkotika under dessa år.

Källa:

CAN fokusrapport ...

Läs mer