Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Tjejerna som vill förändra Borås
Local Hero Blogg- 2010-03-26

En rykande färsk tidning är denna vecka på väg från tryckpressarna ut till skolor, vårdcentraler och andra ställen i Borås stad. Bakom detta står två driftiga tjejer som vill påverka andra ungdomar att inte börja med droger.

En av redaktörerna för tidningen Drugmeister berättar att de flesta unga har en ganska liberal syn framför allt på alkohol.

—Jag har en ganska blandad umgängeskrets, men de flesta är ändå väldigt liberala. De flesta jag känner ser alkohol och narkotika som två helt olika ...

Läs mer

Är ungdomar liberala till narkotika?
Frågor & svar

I CAN:s fokusrapport Upp till var och en? beskrivs förändringar mellan åren 2003 till 2019 i ungas attityder till narkotika. Det har skett stora förändringar. Jämfört med 2003, var unga 2019 mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem. De hade också en mindre restriktiv syn på narkotika. Men andelen som använt narkotika hade bara ökat lite. Även om det skett stora förändringar mellan åren, uppfattar de flesta narkotika som ett problem.

Källa:
CAN fokusrapport 07 "Upp till var och en" ...

Läs mer