Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Hur mycket kostar alkoholen samhället?
Frågor & svar

Vad alkoholen kostar samhället är inte helt enkelt att beräkna. Ett försök gjordes 1981 då Anders Johnson skrev en trebetygsuppsats i nationalekonomi om alkoholens samhällsekonomiska kostnader i Sverige. Han kallade den ”50 miljarder kostar supen”. År 2000 gjorde han en uppdatering av beräkningarna och omräknat till prisläget vid årsskiftet 2006 uppskattades alkoholens samhällsekonomiska kostnad till 158 miljarder per år.

Även SoRAD har gjort beräkningar (2002) men de är väldigt mycket lägre än Anders Johnsons och den största anledningen är att man ...

Läs mer