Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

När är man beroende?
Frågor & svar

Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket av alkohol eller andra droger att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte längre för att styra intaget, utan alkoholen eller drogerna styr livet i viss utsträckning. Bland symtomen på beroende finns toleransökning, abstinens, kontrollförlust och att mycket av personens tankar kretsar kring substansen drogen.

Många skiljer på beroende och missbruk där det senare handlar om att personen fortsätter använda drogen trots återkommande problem. I den senaste medicinska diagnosmanualen DSM ...

Läs mer