Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Beroende och missbruk
Fakta

Beroende och missbruk är två begrepp som länge har använts med olika innebörd. Man kan säga att beroende handlar om drogens påverkan och förändring av hjärnan och att missbruk handlar om hur droganvändandet påverkar personens liv och handlingar. ...

Läs mer

Vad är det för ämnen som gör att man blir beroende av knark?
Frågor & svar

Det är olika ”ingredienser” i olika typer av narkotika som gör att du blir beroende. Du kan läsa mer om olika narkotiska preparat under Fakta.

Beroende innebär att du använder en substans på ett sätt som du inte längre klarar att styra över. Ofta börjar ett beroende med ett behov av att döva känslor, som ångest och nedstämdhet, eller för att söka spänning. Man brukar prata om att man kan utveckla både fysiskt och psykiskt beroende. Fysiskt beroende innebär att ämnesomsättningen ...

Läs mer

När är man beroende?
Frågor & svar

Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket av alkohol eller andra droger att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte längre för att styra intaget, utan alkoholen eller drogerna styr livet i viss utsträckning. Bland symtomen på beroende finns toleransökning, abstinens, kontrollförlust och att mycket av personens tankar kretsar kring substansen drogen.

Många skiljer på beroende och missbruk där det senare handlar om att personen fortsätter använda drogen trots återkommande problem. I den senaste medicinska diagnosmanualen DSM ...

Läs mer

Vad är det för ämnen som gör att man blir beroende av knark?
Frågor & svar

De substanser som skapar beroende i narkotika (knark) är olika från preparat till preparat. På samma sätt är det mycket olika hur narkotikasorterna påverkar olika delar av hjärnan och dess signalsystem. Bildspelet "droger och hjärnan" ger detaljerad information kring några typer av narkotika och andra beroendeframkallande droger.

Ett exempel på något som är gemensamt för många narkotikasorter är deras förmåga att öka mängden tillgängligt dopamin i hjärnans belöningssystem. Detta förklarar inte beroendetillstånd i sig. Däremot förklarar det till stor del benägenheten att ...

Läs mer

Kläder...
Gästblogg- 2011-04-21

Jag gick in på Kappahl´s hemsida i dag och kollade runt lite på olika klädesplagg. Kappahl är en av de butiker som har kläder i min storlek. Jag kommer i strl 140 eller 146/152 beroende på mod... ...

Läs mer

Kommer jag någonsin lära mig köra bil?
Gästblogg- 2013-12-09

Idag känns det som att jag gör alla misstag man kan göra som bilförare, Jag sitter vid simuatorn och det går inget vidare. Jag glömmer att växla både upp och ner, beroende på om jag ska gasa ... ...

Läs mer

Är LSD beroendeframkallande?
Frågor & svar

LSD räknas inte till droger som ger ett genuint beroende enligt kriterierna i diagnosmanualerna DSM och ICD.

Beroende kan dock definieras lite olika om man går ner på individnivå. Det finns de som tagit LSD och sedan inte kunnat sluta tänka på när nästa gång ska bli. Då ligger det nära till hands att personen definierar sig som att ha ett psykiskt beroende till LSD.

Den som tar LSD vid några tillfällen på kort tid kommer snart att behöva en högre dos ...

Läs mer

Hur slutar man sniffa?
Frågor & svar

Liksom för en del andra droger kan sniffningsruset skapa ett psykologiskt beroende som gör att sniffningen får en central roll i tankar och handlingar och det blir svårt att sluta. Fysiskt beroende (när personen utvecklar abstinenssymptom) av lösningsmedel är sällsynt. Den som sniffar kanske har någon form av problem eller besvär i livet som sniffningen fyller en funktion kring. Sniffningen kan vara svår att sluta med så länge det där problematiska finns kvar. Då kan det vara avgörande att personen ...

Läs mer

Hur många alkoholister finns det i Sverige?
Frågor & svar

Det är inte helt lätt att svara på hur många som dricker alkohol på ett problematiskt sätt. Det finns olika metoder för att mäta detta och ofta används begreppen missbruk och beroende istället för "alkoholister" när man gör det i forskningssammanhang. Dessa begrepp används i diagnosmanualen DSM 4.

En undersökning från 2013 uppskattar att ca fyra procent av svenskarna uppfyllde kriterierna för alkoholberoende under de senaste året enligt diagnosmanualen. Detta motsvarar drygt 300 000 personer. Undersökningen visar också att om man även ...

Läs mer

Varför finns åldersgräns på alkohol?
Frågor & svar

Åldersgränser är till för att skydda unga från att skadas av alkohol både på kort och lång sikt. Det finns även åldersgränser för att köpa tobak och att satsa pengar på spel av samma anledning. Det handlar bland annat om att unga hjärnor generellt sett har svårare för att hantera dessa saker än vuxna. Under barndomen och tonåren genomgår hjärnan stora förändringar vilket inte bara gör den mer känslig för skador utan även gör att unga personer handlar mer impulsivt än vuxna, är ...

Läs mer

Varför är det svårt att sluta med droger?
Frågor & svar

Det kan vara svårt att sluta eftersom droger är beroendeframkallande, det vill säga påverkar dig så att du vill ha mer. Ett beroende kan vara både psykiskt och fysiskt. Många kan sluta med både tobak, alkohol och narkotika utan hjälp. Men har man använt mycket och utvecklat ett beroende kan det vara bra att söka hjälp. Om man slutar med ett missbruk med stöd från en beroendemottagning kan man få hjälp med att ta sig igenom alla svårigheter, både kroppsliga ...

Läs mer

Vad har missbruk för påverkan på samhället?
Frågor & svar

Samhället påverkas på många sätt av missbruk. Användandet av alkohol och tobak är det vanligaste folkhälsoproblemet vi har i Sverige. Det krävs mycket resurser i form av vård och stöd för människor som lever med missbruk eller i en relation med någon som missbrukar. Sjukdomar relaterade till rökning är även det ett allvarligt problem om man tittar på folkhälsostatistiken. Ett politiskt mål i Sverige är ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade sociala och medicinska skador orsakade av ...

Läs mer

Alkohol
Fakta

Alkohol är, till skillnad från narkotika, en drog som är tillåten i vårt samhälle. Det betyder dock inte att alkohol är ofarligt. Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador, precis som andra droger. Om man dricker mycket under en längre tid ökar risken att bli beroende. Då har man svårt att kontrollera sitt drickande. Alkohol orsakar inte bara skador på individer utan även på närstående och samhället i stort. ...

Läs mer

Hjälp och stöd
Fakta

Om en person har problem med droger finns det mycket hjälp att söka. Det finns olika typer av hjälp och stöd beroende på om det är en själv som använder droger eller om det är en anhörig till exempel en förälder, partner eller en kompis. Det kan ibland vara svårt att sluta med droger på egen hand även om man vill. Droger kan vara beroendeframkallande vilket kan göra det svårt både för kroppen och för psyket att vara utan drogen. ...

Läs mer

Drugsmart listar svåra ord
Fakta

I listan nedan hittar du förklaringar på några av de ord och facktermer som kan förekomma i Frågor & Svar eller Faktasidan. Genom att klicka på vissa av orden får du också upp en lista på Drugsmartsidor som innehåller det aktuella ordet. ...

Läs mer

Varför hamnar vissa i missbruk?
Frågor & svar

Jag vill först skriva att jag använder ordet "missbruk" i mitt svar och då syftar på återkommande problematiskt droganvändande som inte beror på drogberoende.

Jag tror att bakom varje fall av missbruk finns det en unik historia och jag vill påstå att det aldrig finns en enskild avgörande faktor; även om det ibland kan verka så för personen själv eller andra runt personen. Ibland kan det finnas en enskild händelse som utgör en "utlösande faktor" för ett missbruk men den kan ...

Läs mer

Alkoholens baksidor
Gästblogg- 2010-12-22

Många vet inget om FAS eller att sjukdomen faktiskt existerar och vad alkoholen kan ställa till med. När jag hörde meningen "Ett glas vin kan väl inte skada?" tänkte jag... den kvinna som sagt ... ...

Läs mer

Alkoholberoende i släkten!
Gästblogg- 2011-02-12

Jag har många i min släkt som nyttjar och missbrukar alkohol... frågan är vad som ligger bakom det hela?! Tyvärr kommer jag aldrig att få svar på den frågan. Sen har jag en mormor som inte vil... ...

Läs mer

Flera tusen svenskar dör varje år!
Gästblogg- 2011-03-01

Flera tusen svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande. Omkring en femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem. Ino... ...

Läs mer

Artikeln om mitt liv med FAS - Göteborgsposten 2009
Gästblogg- 2011-03-19

Hon har ridit sedan hon var barn och tycker att det är fantastiskt att kunna styra en häst, de är ju så stora. Själv är Cecilia Johansson, 21 år, ovanligt liten. Hon är 145 cm lång och väger... ...

Läs mer