Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Är dagens ungdomar liberala till narkotika?
Frågor & svar

Det finns olika sätt att tänka kring vad det innebär att vara liberalt inställd till narkotika. I fokusrapporten Upp till var och en? från 2020 utreddes i vilken grad skoleleverna uppfattade narkotika som problematiskt och hur restriktivt inställda de var till narkotika. Detta sammanfattades i rapporten som ungdomars attityd till narkotika.

Mellan 2003 och 2019 hade ungdomars attityd till narkotika blivit mer tillåtande. Förändringarna har dock inte lett till motsvarande ökning i andelen elever som använt narkotika under dessa år.

Källa:

CAN fokusrapport ...

Läs mer

Alltid redo för diskussion
Local Hero Blogg- 2010-03-30

Allt är inte svartvitt, våga diskutera och ifrågasätta, tycker Maria Lepistö. Hon vill ge unga utrymme att diskutera tankar kring alkohol och andra droger, hennes redskap är Local Hero.

En av Local Heros många processledare med uppdrag att inspirera och stötta ungdomar att skapa drogfria aktiviteter för andra unga. Själv gick hon med i Local Hero efter ett tips från en vän och har nu varit med i drygt ett års tid. Tidigare har hon läst fysik men tröttnade och har nu ...

Läs mer