Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Blir jag lättare missbrukare om mamma eller pappa är missbrukare?
Frågor & svar

Nja, det kan vara det men det är inte säkert. Det kan hur som helst vara bra att vara lite extra uppmärksam och försiktig när det kommer till droger om en har familjemedlemmar eller släktingar som har eller har haft drogberoende. Forskare har slagit fast att det finns genetiska kopplingar som i vissa fall kan förklara så mycket som 50 - 60 procent av utvecklandet av drogberoende. Dock är det en stor individuell variation i detta. Likt många andra långvariga sjukdomstillstånd är det alltid ...

Läs mer

Är alkoholism ärftligt?
Frågor & svar

När det gäller alkoholberoende visar forskning att det finns ärftliga faktorer. Den som har alkoholberoende i släkten kan löpa mellan fyra till åtta gånger högre risk att själv utveckla ett beroende än den som inte har ärftliga anlag. Om du har alkoholberoende i släkten innebär det inte automatiskt att du själv kommer utveckla ett alkoholberoende, men du kan med fördel vara lite extra försiktig och uppmärksam om du dricker alkohol.

Det är inte en enda gen som påverkar detta utan det finns många ...

Läs mer

Vad är en psykos och varför uppkommer den?
Frågor & svar

Om man får en psykos får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Det kan beskrivas som en mardröm i vaket tillstånd. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest eller blir deprimerad. Psykoser kan bero på flera olika orsaker, ärftlighet är en av dem. En del människor har lättare att reagera med psykos vid olika ...

Läs mer