Sök

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Filtrera dina sökresultat

Blir jag lättare missbrukare om mamma eller pappa är missbrukare?
Frågor & svar

Barn till föräldrar som är beroende av alkohol eller andra droger löper större risk än andra att själva utveckla liknande problem om man studerar detta på gruppnivå. Det är viktigt att komma ihåg att även om det finns en viss ärftlighet så spelar uppväxtmiljön och speciella egenskaper hos individen alltid en större roll. Det finns en biologisk faktor som påverkar vad gäller alkoholberoende. Enkelt kan detta förklaras med att vissa typer av gener kan göra så att en person behöver ...

Läs mer

Flera tusen svenskar dör varje år!
Gästblogg- 2011-03-01

Flera tusen svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande. Omkring en femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem. Ino... ...

Läs mer

Är alkoholism ärftligt?
Frågor & svar

När det gäller alkoholberoende visar forskning att det finns ärftliga faktorer. Den som har alkoholberoende i släkten kan löpa mellan fyra till åtta gånger högre risk att själv utveckla ett beroende än den som inte har ärftliga anlag. Om du har alkoholberoende i släkten innebär det inte automatiskt att du själv kommer utveckla ett alkoholberoende, men du kan med fördel vara lite extra försiktig och uppmärksam om du dricker alkohol.

Det är inte en enda gen som påverkar detta utan det finns många ...

Läs mer

Vad är en psykos och varför uppkommer den?
Frågor & svar

Om man får en psykos får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Det kan beskrivas som en mardröm i vaket tillstånd. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest eller blir deprimerad. Psykoser kan bero på flera olika orsaker, ärftlighet är en av dem. En del människor har lättare att reagera med psykos vid olika ...

Läs mer

Missbruk i familjen
Fakta

Det finns många barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol eller använder andra droger. Den här texten handlar om familjer där någon påverkas negativt av droganvändning, att det ställer till problem. Många av barnen kommer att klara sig bra. barn som växer upp i familjer där någon dricker för mycket eller använder droger men som får stöd och hjälp har förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Därför är det viktigt ...

Läs mer