Gör egna aktiviteter!

Local Hero hjälper er ungdomar att själva planera och genomföra roliga drogfria aktiviteter och projekt där ni bor.

Om Local Hero

Är du mellan 13 och 19 år? Vill du och dina kompisar diskutera eller veta mer om alkohol- och andra droger? Har ni lust att arrangera en rolig och drogfri aktivitet för andra ungdomar där ni bor? Då kan vi på Drugsmart hjälpa er genom Local Hero!

Vi erbjuder varje ungdomsgrupp (bra om ni är cirka 4-10 personer) två workshops med utbildade processledare. Processledarna är unga vuxna med ett stort intresse för ungdomars engagemang och kunskap om projektplanering. Varje workshop är vanligtvis två dagar, ofta helgdagar. Hela innehållet och upplägget för workshoparna anpassar vi efter era önskemål, möjligheter och intressen. Local Hero är helt gratis för alla er ungdomar som deltar!

Bli en Local Hero

När ni bestämt er för att bilda en Local Hero-grupp så kontaktar ni oss på Drugsmart. Ni ger oss förslag på datum för er första workshop/träff med oss. Antingen har ni redan tillgång till en lokal som vi kan hålla till i eller så hjälper vi er att ordna det. Varje grupp skall ha en vuxenkontakt på orten (det kan till exempel vara en föreningsledare, fritidsledare, lärare, fältassistent, samordnare eller annan vuxen). Vuxenresursen måste inte närvara på hela workshoparna, det väljer ni själva. Har ni ingen vuxenkontakt idag så kan vi hjälpa er att ordna även det.

Så fungarar Local Hero

Så fungarar Local Hero

Vilka aktiviteter har gjorts med Local Hero?

Här är bara några exempel på vad alla ungdomar har hittat på för aktiviteter. Vill du läsa mer om dom? Kika in vår karta på www.drugsmart.com/engagera-dig

Världen behöver fler Local Heros!

Tveka inte, kontakta oss nu!

Ladda ner eller beställ Local Hero material

Ladda ned  Ladda ned  Ladda ned

Beställ tidningen "Local Hero - Ge unga en meningsfull fritid" som tryckt version.

 

Engagera dig mer!

Nedan hittar du några exempel på olika organisationer och föreningar som du kan kontakta om du vill engagera dig i frågor om alkohol, narkotika eller tobak.

JUNIS - IOGT-NTO:s juniorförbund

Junis är IOGT-NTO:s juniorförbund som arbetar för att ge barn en mer meningsfull fritid med olika typer av skapande verksamhet.

junis.org

MHF Ungdom - Motormännens helnykterhetsförbund

Arbetar på bred front med trafiksäkerhet och i synnerhet med trafiknykterhet. Verksamheten är till största del riktad mot ungdomar.

mhf-ungdom.se

NBV - Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

En politiskt obunden och religiöst neutral organisation vars mål är att skapa lärande mötesplatser för alla personligheter och intressen.

nbv.se

Sveriges Blånbandsungdom

En barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet.

sverigesblabandsungdom.se

UNF - Ungdomens nykterhetsförbund

UNF är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil och finns i ca 125 föreningar över hela landet.

unf.se

Unga Drogförebyggare

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar.

ungadrogforebyggare.se

Unga kris

En organisation för alla mellan 13 och 25 år som syftar till att hjälpa unga människor på glid.

ungakris.se