Vilken är den farligaste drogen?

Publicerad 9 april 2018

Det beror på vad man menar med farligt. Olika droger har olika typer av risker och det finns inget enkelt eller självklart sätt att avgöra vilken som är farligast. Utgår man ifrån hur många som dör varje år av en drog så är det alkohol och tobak. Är de då farligast? Droger som man kan dö av i en överdos - vid en enda användning – är till exempel heroin, GHB, vissa sniffningsmedel och alkohol. Är de då farligast? En drogs farlighet ligger heller inte enbart i om den är dödlig eller leder till medicinska skador. Droger kan påverka och förändra en människas liv på många sätt, dessutom kan andra komma till skada av drogers effekter genom t.ex. våld eller trafikolyckor. En ny svensk undersökning visar att tobak är den drog som påverkar flest andra människor negativt. Är den då farligast?

I en brittisk studie som publicerades 2010 har ett antal forskare rankat 20 droger, både lagliga och olagliga, efter 16 olika parametrar och gav sedan varje drog ett värde. Parametrarna var allt från skadlighet för brukaren själv och dess omgivning, beroendeframkallning, kostnader för samhället och brottslighet. Resultatet visar att alkohol gör mest skada med ett värde på 72 på en hundragradig skala. Tvåa på listan är heroin med 55. Metamfetamin utmärker sig genom att nästan enbart vara skadligt för den som använder sig av det.

Källa:
Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis

Fler vanliga frågor

Faktablad