Vilka risker kan man utsätta sig för när man dricker alkohol?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 10 juni 2019)

De flesta vet att alkohol är skadligt. Det finns flera olika typer av risker man utsätter sig för när man dricker alkohol.

För det första har alkohol en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ varför den kan ge upphov till olika sjukdomar och skador. Alkohol kan upplevas svårdoserat på grund av att det tar ett tag från det att alkoholen dricks till dess att den tagits upp i blodet och börjat påverka hjärnan. Det finns alltså en risk att användaren dricker sig mer berusad än hen tänkt sig.

För det andra kan alkoholens påverkan på hjärnan göra att användaren hamnar i bråk eller på annat sätt utsätter sig själv eller andra för fara. Berusade personer kan ha svårt att tolka andras sinnesstämning och kan även få svårt att kontrollera sina handlingar.

För det tredje kan man även råka ut för olyckor exempelvis fallolyckor, brandolyckor, trafikolyckor och drunkningstillbud.

Några andra saker som kan hända under berusning är att personen blir slarvig och glömsk vilket gör att hen kan tappa bort saker som t.ex. mobil, pengar, nycklar osv. Risken att bli bestulen ökar också eftersom man inte har samma koll på sina saker när man är berusad.

Listan över risker man kan utsätta sig för när man är berusad kan bli hur lång som helst. Detta eftersom omdöme, koordination, uppmärksamhet och andra förmågor blir sämre. Man beter sig helt enkelt på ett annorlunda sätt än vad man skulle gjort om man vore nykter.

Läs mer:
Skolelevers drogvanor 2017
Drugsmart

För vuxna:
Tonårsparlören

Fler vanliga frågor

Faktablad