Vilka organ i kroppen skadas när du använder narkotika?

Publicerad 20 maj 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Vilka organ som tar skada beror på vilken typ av narkotika man använder och hur den intas. Det är vanligt att hjärnan och levern skadas för den som använder narkotika och om det exempelvis är en drog som röks så skadas även andningsvägarna och lungorna. Om drogen injiceras så finns risk för olika typer av infektioner. Överdosering av vissa typer av narkotika kan leda till organkollaps där exempelvis hjärtat tar skada eller där andningscentrum i hjärnan slutar fungera vilket kan vara direkt livshotande.

Under fliken Fakta på Drugsmart kan du läsa mer om olika sorters narkotika.

Fler vanliga frågor

Faktablad