Vilka biverkningar kan man få av GHB?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Biverkningar av GHB kan vara sömnsvårigheter, slöhet, yrsel, minnesförlust, illamående, kräkningar, magont, impotens, blodtrycksfall och huvudvärk. Det är vanligt med snedtändning där användaren blir motoriskt orolig, förvirrad, aggressiv och stökig. Vid överdosering försämras andningen och andningsuppehåll kan leda till plötsligt dödsfall.

GHB utvecklades från början som ett narkosmedel. Tanken var att det skulle ersätta mer traditionella preparat, då GHB inte ger samma eftereffekter (bakrus) som andra narkosmedel. Det visade sig dock att det var väldigt svårt att dosera GHB korrekt. Därför övergavs tankarna på användning inom sjukvården. Medlet har också provats inom veterinärmedicin för sövning av större djur, till exempel hästar. Även här visade det sig vara olämpligt p.g.a. svårigheten att dosera så man övergav användningen även här. Idag används medlet som en del i medicin för behandling av till exempel narkolepsi.

Källor:
Intoxikation och Missbruk
Beroendemedicin, J. Franck & I. Nylander, studentlitteratur 2015.
Dopingjouren

Fler vanliga frågor

Faktablad