Vilka är de vanligaste olyckorna när man är alkoholpåverkad?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 27 mars 2018)

Det finns det inget enkelt svar på. Alla beroendeframkallande droger påverkar sådant som omdöme, beslutsfattande, upplevelse av omvärlden och motorik. Alkoholintag leder alltså till ökad risk för alla möjliga typer av olyckor. När det kommer till mer allvarliga olyckor som har ett starkt samband med alkoholpåverkan kan man nämna förgiftningar, fallskador, drunkningar, förfrysning och brandolyckor. Trafikolyckor är något som har ett mycket starkt samband med alkohol. 2016 omkom 270 personer i vägtrafiken där 25 % bedömdes vara alkoholrelaterade olyckor. Ser man enbart till dödsolyckor på moped så var 43 % alkoholrelaterade.

När man frågar unga om vilka problem de har varit med om i samband med alkohol svarar de till exempel att de hamnat i bråk, att de tappat saker och pengar, att de haft oskyddat sex och förstört kläder och saker.

Källor:
Skolelevers drogvanor 2017

Beroendemedicin J.Franck & I. Nylander, studentlitteratur 2015

Fler vanliga frågor

Faktablad