Vid vilken ålder börjar ungdomar prova narkotika?

Publicerad 9 april 2018

De allra flesta svenska ungdomar börjar aldrig använda narkotika. I Sverige var det 2017 ungefär 17 procent av gymnasieungdomarna som uppgav att de någon gång testat narkotika. Ungefär hälften av dem som använt cannabis har gjort det i årskurs 9 och hälften började senare i gymnasiet om vi bara tittar på undersökningar som görs bland unga. Men en studie som genomförts i Skåne visar att uppemot hälften av dem som använt narkotika har gjort det för första gången efter 18 års ålder.

Källa:
Skolelevers drogvanor
Rapport B Trestad2

Fler vanliga frågor

Faktablad