Varför knarkar ungdomar överhuvudtaget? Varför börjar de?

Publicerad 9 april 2018

Vi vet hur mycket som helst – nästan – om hur många som använder narkotika, men det är inte så vanligt att man undersöker varför man testar/börjar. Den vanligaste narkotikan i Sverige och många andra länder är cannabis. I Sverige var det 2017 ungefär 17 procent av gymnasieungdomarna som uppgav att de någon gång testat cannabis. Så de flesta unga använder alltså inte narkotika. I Västra Götalands län har man genomfört en studie med bland annat unga för att ta reda på varför man testar cannabis. Några av de anledningar som kommer fram är:

  • Att man lär känna andra som använder cannabis – till exempel när man börjar i gymnasiet
  • Att man är missnöjd med sitt liv
  • Att man vill testa det mesta bara för att se hur man mår efteråt
  • Att man är utsatt för grupptryck och/eller är alkoholpåverkad
  • Att man har föräldrar som inte bryr sig

I studien vill man också ta reda på varför unga väljer att inte testa, och några exempel är:

  • Att man är utsatt för grupptryck (man umgås alltså med dem som inte testar själva)
  • Att de påverkas av sina föräldrar att låta bli
  • Att man fått höra talas om de negativa konsekvenserna av cannabis, är rädda om sin kropp
  • Att man riskerar att bli upptäckt och att det kan få negativa konsekvenser

Källa:
Skolelevers drogvanor
”…men ingen berättar om de fula sidorna…”, Högskolan i Borås

Fler vanliga frågor

Faktablad