Varför finns åldersgräns på alkohol?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 28 februari 2018)

Åldersgränser är till för att skydda unga från att skadas av alkohol både på kort och lång sikt. Det finns även åldersgränser för att köpa tobak och att satsa pengar på spel av samma anledning. Det handlar bland annat om att unga hjärnor generellt sett har svårare för att hantera dessa saker än vuxna. Under barndomen och tonåren genomgår hjärnan stora förändringar vilket inte bara gör den mer känslig för skador utan även gör att unga personer handlar mer impulsivt än vuxna, är mer känslostyrda och sensationssökande och har starkare drift till att få sina behov tillfredsställda. De som exempelvis börjar dricka alkohol tidigt i ungdomen löper större risk att bli beroende av alkohol och utveckla fysisk- och psykisk ohälsa som vuxen. Det vanligaste sättet för unga att få tag i alkohol är via äldre kompisar, pojk-/flickvänner och syskon. Åldersgränser är ett av verktygen som samhället har för att skjuta upp debutåldern och på så vis skydda barn och unga.

Källor:
CAN, Frågor och svar om alkohol
Alkohollag (2010:1622)
”Riskbruk och missbruk” av Katarina Johansson och Peter Wirbing (2005) Natur och kultur
"Handbok i missbrukspsykologi" Claudia Fahlke (red.) (2012)

Fler vanliga frågor

Faktablad