Varför finns åldersgräns på alkohol?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 27 augusti 2019)

Åldersgränser är till för att skydda unga från att skadas av alkohol både på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att ungdomars organ generellt sett har svårare för att bryta ner och hantera alkohol. Under barndomen och tonåren genomgår exempelvis hjärnan stora förändringar vilket inte bara gör den mer känslig för skador utan även gör att unga personer handlar mer impulsivt än vuxna. Ungdomar är generellt sett mer känslostyrda och sensationssökande och har starkare drift till att få sina behov tillfredsställda. Ett annat exempel är att leverns förmåga att bryta ner alkohol inte är färdigutvecklad hos barn. Forskningen visar att de som exempelvis börjar dricka alkohol tidigt i ungdomen löper högre risk att bli beroende av alkohol som vuxen.

Åldersgränser är alltså ett av verktygen samhället har för att begränsa tillgången till alkohol och på så sätt skydda barn och unga. Begränsade öppettider, begränsningar i reklam och exponeringsförbud i affärer är andra exempel på verktyg. Det finns även strikta regler kring försäljning och marknadsföring av tobak och spel om pengar av liknande anledningar.

Källor:
CAN, Frågor och svar om alkohol
Alkohollag (2010:1622)
”Riskbruk och missbruk” av Katarina Johansson och Peter Wirbing (2005) Natur och kultur
"Handbok i missbrukspsykologi" Claudia Fahlke (red.) (2012)

Fler vanliga frågor

Faktablad