Varför får polisen ta pissprov på ungdomar?

Publicerad 21 april 2020

När polisen träffar på någon de misstänker är narkotikapåverkad ska de utreda det som ett misstänkt narkotikabrott. All hantering av narkotika är ju olaglig i Sverige och drogprover är ett så kallat tvångsmedel som kan användas för att utreda exempelvis narkotikabrott. I Sverige är det inte bara olagligt att ha narkotika på sig utan även att ha narkotika i kroppen. Det skiljer oss från många andra länder i världen. Mer om detta kan du läsa här.

Angående urinprov så skiljer det sig lite kring vad som gäller om en ungdom är straffbar eller inte; eller straffmyndig som det också heter. I Sverige blir man straffmyndig från det att man fyllt 15 år. Det gör att de som ännu inte fyllt 15 år inte begår ett straffbart brott om de använder narkotika. För ungdomar under 15 år ska det därför finnas särskilda skäl för ett urinprov och beslutet måste godkännas av en åklagare. Provsvaret skickas sedan tillsammans med en orosanmälan till socialtjänsten som är ansvarig för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden och inte använder narkotika. Mer om detta kan du läsa här.

Är man över 15 år så kan polisen bestämma att genomföra urinprov utan åklagarbeslut som en del i att bevisa narkotikabrottet. Om provet visar positivt kan det sluta med en rättsprocess som till viss del liknar den som vuxna går igenom. Ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 21 år har dock en särskild straffrabatt som gör att straffen generellt är mildare ju yngre personen är. Mer om detta kan du läsa här.

Fler vanliga frågor

Faktablad