Varför får polisen ta pissprov på ungdomar?

Publicerad 21 april 2020 (uppdaterad 2 september 2021)

I Sverige är det olagligt att ha narkotika på sig och även att ha narkotika i kroppen. Det skiljer oss från många andra länder i världen. Mer om detta kan du läsa här.

När polisen misstänker att någon är narkotikapåverkad, ska de utreda det som ett misstänkt narkotikabrott. Drogprover kan användas som en del i att utreda narkotikabrott.

Angående urinprov så är det olika som gäller beroende på om man är straffmyndig eller inte. I Sverige blir man straffmyndig när man fyllt 15 år.

För att ungdomar under 15 år ska ta urinprov ska det därför finnas särskilda skäl. Beslutet måste godkännas av en åklagare. Provsvaret skickas, tillsammans med en orosanmälan, till socialtjänsten. Socialtjänsten är ansvariga att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden, och inte använder narkotika. Mer om detta kan du läsa här.

Om man har fyllt 15 år kan polisen genomföra urinprov utan åklagarbeslut. Om provet visar positivt kan det sluta med en rättsprocess. Till viss del liknar en sådan rättsprocess en som vuxna går igenom. Är man i åldern 15-21 år är straffen generellt mildare ju yngre personen är. Mer om detta kan du läsa här.

Fler vanliga frågor

Faktablad