Varför börjar man att sniffa?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 2 september 2019)

Det är mycket ovanligt att ungdomar sniffar nu för tiden. I den senaste drogvaneundersökningen bland ungdomar från CAN var det 3-4 % som hade sniffat någon gång i livet.

Precis som för alla typer av droger så börjar olika personer testa och använda på grund av olika anledningar. Det är väldigt olika från person till person. Några anledningar skulle kunna vara; nyfikenhet, för att testa gränser och göra något förbjudet, att någon blir utsatt för grupptryck om att testa, för att döva jobbiga känslor så som ensamhet eller ångest mm. Det är alltså svårt att ge ett generellt svar på varför någon börjar sniffa.

Du kan läsa mer om sniffning här.

Källa:

Skolelevers drogvanor 2018

Fler vanliga frågor

Faktablad