Varför är vissa psilocyber olagliga?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 10 januari 2020)

Det är inte vissa psilocyber som är olagliga, det är ämnena psilocybin och psilocin som är olagliga (narkotikaklassade). Dessa ämnen finns bland annat i svampar av släktet psilocybe. Båda ämnena är narkotikaklassade för deras påverkan på hjärnfunktioner vilket ger olika förändringar i stämningsläge och hur användaren uppfattar omvärlden. Psilocybin behandlas i FN:s psykotropkonvention.

Det finns risker med att använda hallucinogener på grund av deras starka påverkan på hjärnans serotonerga system. I dagsläget saknas forskning om behandling och rehabilitering av personer som använder hallucinogener.

Källor:
Läkemedelsverket
EMCDDA
Beroendemedicin, J, Franck & I, Nylander (2015) Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad