Varför är droger på nätet lagliga?

Publicerad 13 maj 2014 (uppdaterad 2 september 2019)

En del av de så kallade nätdrogerna som säljs är lagliga men långt ifrån alla. Drogernas eventuellt lagliga status har inget att göra med att de säljs över internet. Droger klassas som narkotika eller hälsofarlig vara utifrån kemisk sammansättning i Sverige. Om nya preparat dyker upp (som har en ny kemisk sammansättning) är de inte per automatik narkotikaklassade även om de rimligen kan förväntas ge samma effekter och skador som preparat som redan är narkotikaklassade. Nya oklassade droger kan alltså vara minst lika farliga som andra droger.

Det finns två myndigheter i Sverige som arbetar med denna fråga: Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bevaka och utreda behovet av klassificering av varor som inte utgör läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för de varor som även används som läkemedel. I de fall någon av myndigheterna finner behov av kontroll av en substans föreslås detta till regeringen som sedan fattar beslut i frågan.

Källa:
Folkhälsomyndigheten

Fler vanliga frågor

Faktablad