Varför är droger på nätet lagliga?

Publicerad 13 maj 2014 (uppdaterad 12 mars 2018)

En del av de så kallade nätdrogerna som säljs är lagliga men långt ifrån alla. Drogernas lagliga status har inget att göra med att de säljs över internet. Droger klassas som narkotika eller hälsofarlig vara utifrån kemisk sammansättning i Sverige. Om nya preparat dyker upp (som har en ny kemisk sammansättning) är de inte per automatik narkotikaklassade även om de rimligen kan förväntas ge samma effekter och skador som preparat som redan är narkotikaklassade. Nya oklassade droger kan alltså vara minst lika farliga som andra droger.

Folkhälsomyndigheten bevakar och utreder behov av narkotikaklassificering av sådana varor som inte utgör läkemedel samt behovet av kontroll av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Det förs diskussioner om hur processen kring narkotikaklassning ska kunna effektiviseras i Sverige. I vissa länder är alla nya preparat automatiskt klassade på något sätt innan de kunnat studeras ordentligt. Sedan finns det även länder där man har så kallade gruppklassningar där flera möjliga kemiska sammansättningar klassas på en och samma gång.

Källa:
Folkhälsomyndigheten

Fler vanliga frågor

Faktablad