Varför är det svårt att sluta med droger?

Publicerad 9 april 2018

Det kan vara svårt att sluta eftersom droger är beroendeframkallande, det vill säga påverkar dig så att du vill ha mer. Ett beroende kan vara både psykiskt och fysiskt. Många kan sluta med både tobak, alkohol och narkotika utan hjälp. Men har man använt mycket och utvecklat ett beroende kan det vara bra att söka hjälp. Om man slutar med ett missbruk med stöd från en beroendemottagning kan man få hjälp med att ta sig igenom alla svårigheter, både kroppsliga och sociala. Man kan få hjälp med hur man ska hantera sitt liv, som kanske till stor del har handlat om droger under en längre tid. Kontaktuppgifter till beroendemottagningar hittar du på www.1177.se (vårdguiden).

Fler vanliga frågor

Faktablad