Varför är det 20 år på "Systemet" men bara 18 på krogen?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 10 januari 2020)

På krogen dricker man under viss kontroll varför vi har 18 års åldersgräns på serveringsställen. Krögaren måste ansöka om utskänkningstillstånd som innehåller krav och regler kring alkoholservering. Kommunen och polisen genomför tillsyn kring att regler och krav efterlevs. Gäster får exempelvis inte ta med sig alkohol från restaurangen, underåriga får inte serveras alkohol och personalen ska se till att gästerna inte blir för berusade och skapar oordning.

Angående åldersgränsen på systembolaget är det så att en sänkning till 18 år skulle innebära att det blir än lättare att få tag på alkohol för yngre ungdomar. Kompislangning är det vanligaste sättet för ungdomar att få tag i alkohol. Enligt CAN:s undersökning Skolelevers drogvanor 2019 är det vanligast att unga får sin alkohol från syskon eller kompisar/kompisars syskon.

Källa:

Alkohollagen
CAN: Skolelevers drogvanor
Systembolaget

Fler vanliga frågor

Faktablad