Vad menas med promille?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 27 augusti 2019)

Termen promille betyder tusendel. När man exempelvis säger att alkoholhalten i blodet hos någon är en promille menar man att en liter blod innehåller en milliliter ren alkohol. Att utreda hur många promille alkohol en person har i blodet kan vara en viktig detalj när det kommer till exempelvis beslut om vårdåtgärder eller för bedömningar av berusningsgrad i brottmål.

Källor:
CAN, frågor och svar om alkohol
"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad