Vad kan man göra om man misstänker att ens förälder dricker för mycket? Finns det något man kan göra för att hjälpa?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 10 juni 2019)

Det är helt naturligt att vilja hjälpa sina föräldrar om de gör något de inte mår bra av. Samtidigt är det bra att tänka på att barn och ungdomar aldrig kan ta ansvar för föräldrar som dricker för mycket alkohol.

En sak man kan göra är att prata med dem själv eller tillsammans med någon man känner sig trygg med. Man måste naturligt vis inte prata utan kan även skriva ett brev eller berätta om situationen för någon man litar på som i sin tur kan prata med föräldrarna.

Som en början kan det vara bra att fundera över vad det är som ligger till grund för känslan. Om det känns rörigt så kan man skriva ner sakerna för att få det lite mer tydligt. Det kan leda till att man får en bredare bild över problemet och att det blir lättare att fundera kring hur en kan gå vidare sen.

Om man inte känner sig bekväm med att prata med sina föräldrar så kan man som sagt börja med att prata med en eller flera en känner förtroende för. På så sätt behöver man inte vara ensam med sin oro och kan få lite reflektioner, stöd och råd utifrån. Det skulle kunna vara ett syskon, kuratorn på skolan, en lärare, en släkting, personal vid ungdomsmottagningen eller någon annan man kommer på. Med stöd kan det vara lättare att prata med sina föräldrar. Om man pratar med någon personal i skolan och de känner oro för en så kan de bli tvungna att meddela socialtjänsten om situationen. Då kommer socialtjänsten överväga om det finns något de kan göra för att situationen ska bli bättre.

Drugsmart.com hittar finns fakta och information om hur det kan vara att växa upp med föräldrar som dricker för mycket. Här kan man läsa inlägg och se intervjuer med mera. Vi har även en karta över stödgrupper i hela landet och kontaktuppgifter dit. Självklart kan man även höra av sig till oss för råd eller stöd via frågefunktionen.

Fler vanliga frågor

Faktablad