Vad kan man göra om man misstänker att ens förälder dricker för mycket? Finns det något man kan göra för att hjälpa?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 16 februari 2018)

Det är helt naturligt att du vill hjälpa dina föräldrar om du misstänker att de gör något som de inte mår bra av. Samtidigt är det bra att tänka på att ditt ansvar stannar vid att meddela dem vad du upplever när de dricker alkohol. Det kan du göra genom att prata med dem själv eller tillsammans med någon du känner dig trygg med. Du kan skriva ett brev som de kan läsa eller berätta om situationen för någon du litar på som i sin tur kan prata med dina föräldrar. Du ska aldrig behöva ta ansvar för att ta hand om dina föräldrar eller behöva må dåligt på grund av att de dricker alkohol.

Som en början kan det vara bra att fundera över vad det är som ligger till grund för dina misstankar. Om det känns bra så kan du med fördel skriva ner det i en lista. Det kan leda till att du får en tydligare bild över problemet och att det blir lättare att fundera kring hur du kan gå vidare.

Om du inte känner dig bekväm med att prata med dina föräldrar själv så kan du börja med att prata med en eller flera som du känner förtroende för. På så sätt behöver du inte vara ensam med din oro och kan få lite reflektioner, stöd och råd utifrån. Det skulle kunna vara ett syskon, kuratorn på skolan, en lärare, en släkting, personal vid ungdomsmottagningen eller någon annan du kan komma på. Med stöd kan det vara lättare att prata med dina föräldrar. Om du pratar med någon personal i skolan och de känner oro för dig så kan de bli tvungna att meddela socialtjänsten om din situation och då kommer socialtjänsten att överväga om det finns något de kan göra för att situationen ska bli bättre för er familj.

Drugsmart.com hittar du mycket fakta och information om hur det kan vara att växa upp med föräldrar som dricker för mycket. Du kan läsa inlägg och se intervjuer med mera. Vi har även en karta över stödgrupper i hela landet och kontaktuppgifter dit. Självklart kan du även höra av dig till oss igen om du behöver mer råd eller stöd.

Fler vanliga frågor

Faktablad