Vad kan man få för skador av energidrycker?

Publicerad 18 april 2016 (uppdaterad 26 februari 2019)

De besvär som kan uppstå i samband med energidrycker beror till stor del på koffein. Vid stora doser koffein kan man uppleva symptom som hjärtklappning och hjärtrytmstörningar, darrningar, yrsel, nervositet, sömnbesvär, rastlöshet, irritation, magbesvär, nedsatt stresstålighet och illamående.

Ökad koffeintolerans kan uppstå vid ett dagligt intag av 50 mg koffein som kan finnas i en burk energidryck. Att öka sin tolerans för koffein betyder att man behöver större mängd koffein för att uppnå effekt, till exempel att bli pigg. Toleransökning är en del i utvecklandet av beroendetillstånd. I studier har man konstaterat att personer drabbats av ångest och spänningstillstånd redan efter att ha konsumerat knappt 125 mg koffein .

En annan risk är att koffein kan dölja effekten att man blir trött vid berusning av alkohol. Det kan leda till att en person dricker mer alkohol än den annars skulle ha gjort; personen märker helt enkelt inte hur berusad den är. Koffein är även vätskedrivande vilket innebär att man gör av med mer vätska än normalt om man har koffein i kroppen. Därför är det extra viktigt att dricka vatten om man dricker energidryck, särskilt om man svettas rikligt exempelvis vid träning.

I energidrycker förekommer taurin och glukuronolakton i höga halter. Studier gör gällande att det inte tycks vara skadligt för människor att inta stora mängder taurin och glukuronolakton. Flera forskare och läkare varnar dock för att stora mängder taurin kan tänkas påverka hjärtats rytm, särskilt i kombination med alkohol eller hård fysisk ansträngning. Energidrycker innehåller även vitaminer i olika koncentrationer som ofta överstiger rekommenderat dagligt intag. Det anses inte vara klarlagt hur detta påverkar människokroppen på lång sikt.

Om man upplever besvärliga symptom i anslutning till att man druckit energidryck ska man kontakta elevhälsovården, någon vuxen, ringa 1177 eller i akuta nödsituationer ringa 112.

 

Källor:

EFSA - The use of taurine and D-glucurono-gamma-lactone as constituents of the so-called “energy” drinks

EFSA - “Energy” drinks report

Livsmedelsverket

Finska livsmedelssäkerhetsverket

Opinion of the Scientific Committee on Food on Additional information on “energy” drinks

Fler vanliga frågor

Faktablad