Vad har missbruk för påverkan på samhället?

Publicerad 9 april 2018 (uppdaterad 10 april 2018)

Samhället påverkas på många sätt av missbruk. Användandet av alkohol och tobak är det vanligaste folkhälsoproblemet vi har i Sverige. Det krävs mycket resurser i form av vård och stöd för människor som lever med missbruk eller i en relation med någon som missbrukar. Sjukdomar relaterade till rökning är även det ett allvarligt problem om man tittar på folkhälsostatistiken. Ett politiskt mål i Sverige är ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade sociala och medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Många människor påverkas även i förlängningen av missbruket. Om du lever nära någon med missbruk kan det försämra även din egen hälsa. Gäller det tobak kan du som passiv rökare få försämrad hälsa. Om det handlar om missbruk av narkotika och alkohol är det vanligt att man blir stressad, får sömnsvårigheter och har allmänt svårare att klara av vardagen. I en rapport från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som kom 2014 beskriver de hur, beroende på hur man räknar, cirka 1 miljon svenskar på något sätt påverkas av andra personers missbruk i Sverige.

Det finns massor av sätt som samhället påverkas av alkohol och droger, du som läser kan säkert komma på flera. Här kan du till exempel läsa i ett annat frågesvar om miljöpåverkan.

Källa:
Folkhälsomyndigheten
STAD rapport ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

Fler vanliga frågor

Faktablad