Vad händer med kroppen när man dricker alkohol "för tidigt", när kroppen fortfarande växer och utvecklas?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 10 juni 2019)

Hur kroppen påverkas är i regel individuellt och beror också på hur ofta och hur mycket en person dricker vid varje tillfälle.

En ung människas kropp är fortfarande under utveckling och därför också känsligare över lag. Unga personer har mindre mängd av det enzym som bryter ner alkohol i levern vilket gör att de är mer känsliga för alkoholintag.

Om ungdomar dricker stora mängder alkohol regelbundet riskerar det leda till att kroppen inte utvecklas som den ska. Två viktiga organ som påverkas tydligt är hjärnan och levern.

Det finns undersökningar som visar att en tidig alkoholdebut kan öka risken för alkoholberoende längre fram i livet.

Källa:
Age of onset of drug use and its association with DSM IV drug abuse and dependence, Grant & Dawson (1998)
Tonårsparlören

Fler vanliga frågor

Faktablad