Vad händer i kroppen när man dricker alkohol?

Publicerad 13 maj 2014 (uppdaterad 4 september 2019)

Det händer ganska mycket i kroppen om man dricker alkohol men här är en kortfattad beskrivning. Alkoholen passerar ner genom svalget till magsäcken och vidare ut i tunntarmen precis som all annan mat och dryck. Från tunntarmen transporteras alkoholen till levern vilken bryter ner en viss mängd med hjälp av särskilda enzymer. Det finns även mindre ansamlingar av de alkoholnedbrytande enzymerna på andra ställen i kroppen. Hur effektivt kroppen kan bryta ner alkohol är olika från person till person då man har olika hög koncentration av enzymer. När en alkoholmolekyl når ett enzym börjar arbetet med att bryta ner molekylen. Om det dricks mycket alkohol på kort tid hinner inte enzymerna med varför alkohol passerar vidare ut i blodet. En del alkohol går alltså vidare ut i blodomloppet för att snart nå hjärnan där den påverkar olika typer av signalsubstanser. Det är just detta som bidrar till upplevelsen av berusning.

Alkoholen som bryts ner omvandlas till giftiga ämnen som exempelvis Acetaldehyd vilket är skadligt för kroppens organ. Dricker man mycket alkohol under lång tid riskerar levern att skadas och klarar då inte längre att ta hand om alkoholen lika effektivt. Alkoholen transporteras då omedelbart vidare ut i blodet varför promillehalten i blodet kan bli mycket hög. Detta är direkt livsfarligt.

Läs mer om hur alkohol påverkar kroppen i vår faktadel.

Kika gärna på bildspelet "Droger och hjärnan"

Källa:
"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad