Vad är tramadol och varför använder ungdomar det?

Publicerad 13 december 2018 (uppdaterad 11 september 2019)

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel - en helsyntetisk opioid - nära besläktad med morfin och heroin. Läkemedlet kan användas för smärtlindring men överanvändning kan leda till en rusupplevelse. Tramadol kallas ibland för "tram" eller "trad" som syftar på läkemedlet tradolan (vilket också innehåller den aktiva substansen tramadol).

Tramadol är beroendeframkallande och efter en tids användande måste dosen höjas gradvis på grund av kroppens tillvänjning. Detta riskerar leda till en negativ utveckling med mer omfattande fysiska, psykiska och sociala skador som följd. Abstinensen från tramadol kan vara mycket svår likt andra opioider; i vissa fall behövs en tids inneliggande avgiftning och att läkemedlet trappas ut över lång tid.

Ungdomar kan använda tramadol för att de tycker om känslan som infinner sig i kroppen. Det ligger nära till hands att tänka att vissa av ungdomarna har det svårt och jobbigt i något avseende och saknar alternativa sätt att ta hand om sig på. Det händer även att ungdomar använder tramadol tillsammans med cannabis eller andra droger för att förstärka vissa känslotillstånd.

Det är inte så många ungdomar som använder det när man ser till hela Sverige. I rapporten skolelevers drogvanor från 2018 är det ca 4 - 5 % av eleverna i åk 9 och gymnasiets år 2 som någon gång har använt smärtstillande läkemedel utan läkares ordination (där tramadol finns med som ett exempel tillsammans med citodon och oxycodone). Det kan naturligtvis finnas lokala skillnader över landet kring hur vanligt det är att använda tramadol.

Använder du själv tramadol eller känner du oro för någon som använder tramadol eller andra droger? Ställ gärna en anonym fråga till oss på Drugsmart genom att klicka här.

Du kan läsa mer om tramadol här.

Källor:

Fass.se, 1177.se

Skolelevers drogvanor 2018

Beroendemedicin 2015, J Franck och I Nylander - Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad