Vad är tramadol och varför använder ungdomar det?

Publicerad 13 december 2018 (uppdaterad 11 augusti 2020)

 

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som tillhör gruppen opioider. Läkemedlet används inom sjukvården för att lindra smärta. Tramadol förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel, men finns även i andra former.

I CAN-rapporten Läkemedel i missbruksmiljöer från 2015 konstateras det att läkemedel är relativt vanliga på den svenska missbruksmarknaden och att tramadol är ett av de vanligare preparaten.

Ungdomar som använder tramadol, eller liknande opioider, i berusningssyfte kan missbruka dem i höga doser. Missbruk av tramadol kan leda till ett typiskt opioidrus med dåsighet, ångestlindring och ett allmänt välbehag i kroppen. Läkemedlet har dock även bieffekter som kan göra användaren mer aktiv, uppiggad och euforisk då det ökar nivåerna av aktivt noradrenalin och serotonin i hjärnan.

I media har man även kunnat läsa rapporter om ungdomar som har använt tramadol och som har fått obehagliga krampanfall, ett resultat av preparatets kramptröskelsänkande effekt.

För vissa är det mycket svårt att sluta använda tramadol på egen hand, då man kan få mycket svåra fysiska och psykiska utsättningssymptom. Ibland kan det vara nödvändigt att vara inlagd för avgiftning på en särskild vårdavdelning, särskilt om personen har använt tramadol ofta, under en längre period och i höga doser.

I rapporten Skolelevers drogvanor frågas om användning av receptbelagda smärtstillande läkemedel utan läkarordination (där tramadol är ett exempel vid sidan av citodon och oxykodon). Vid 2019 års mätning var det 5 procent av eleverna i nionde klass och 6 procent i gymnasiets år 2 som hade använt denna typ av läkemedel någon gång utan läkares ordination. 2 procent i både årskurs 9 och gymnasiets år 2 angav att de gjort det under de senaste 30 dagarna.

Använder du själv tramadol eller känner du oro för någon som använder tramadol eller andra droger? Ställ gärna en anonym fråga till oss på Drugsmart genom att klicka här. Om du är vuxen kan du exempelvis vända dig till den anonyma stödtjänsten Droghjälpen.

Du kan läsa mer om tramadol här.

Källor:

Fass.se, 1177.se

Skolelevers drogvanor 2019

Beroendemedicin 2015, J Franck och I Nylander - Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad