Vad är THC?

Publicerad 2 maj 2014 (uppdaterad 10 juni 2019)

THC är en förkortning av den kemiska formeln delta-9 tetrahydrocannabinol vilken är den dominerande psykoaktiva komponenten i cannabis. Vanligen bestäms styrkan i cannabis utifrån hur hög halten av THC är, alltså ju högre halt THC desto starkare rus. Detta är en förenkling då det även finns andra ämnen i cannabis som spelar roll för ruset exempelvis CBD. Förr var det betydande skillnader i hur höga THC- halter det var i hasch och marijuana som är de två huvudsakliga beredningarna av cannabis. Sedan ett par år tillbaka är beredningarna dock i princip lika potenta.

Läs mer om Cannabis

Källa:

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Cannabishjälpen

Fler vanliga frågor

Faktablad