Vad är straffet om en ungdom blir tagen med cannabis?

Publicerad 2 maj 2014 (uppdaterad 10 juni 2019)

Jag antar att din fråga handlar om att bli tagen av polisen men jag kör två spår här.

Om polisen misstänker att en ungdom på något sätt befattar sig med cannabis agerar de utifrån narkotikastrafflagen. Vanligt är att det handlar om cannabisrökning eller att personen har en mindre mängd cannabis på sig vilket utgör ett ringa narkotikabrott och straffet handlar om böter eller ungdomsvård. Straffskalan för ringa narkotikabrott sträcker sig upp till fängelse i 6 månader men det är inget som är aktuellt för ungdomar vid denna typ av brott. Vad som händer vidare skiljer sig lite om ungdomen är över eller under 15 år.

Ungdomar under 15 år är inte straffmyndiga varför polisen kommer att kontakta vårdnadshavare och göra en anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten har då till uppgift att försäkra sig om att ungdomen och dess vårdnadshavare har det stöd och den hjälp de behöver för att hindra ett fortsatt missbruk eller andra bakomliggande problem som socialtjänsten kan hjälpa till att lösa.

Är ungdomen över 15 år upprättas en anmälan om narkotikabrott som polisen kommer att utreda. I Sverige dömer inte domstolarna ungdomar och unga personer lika hårt som vuxna och det är inte heller säkert att saken når en rättegång. Ofta hanteras ärendet av en särskild ungdomsåklagare som försöker se till att straffet blir mer konstruktivt än böter. Exempelvis kan straffet bli att fullfölja ett kontrakt som upprättas tillsammans med sociala myndigheter. Det kan exempelvis handla om att besöka en beroendemottagning för ungdomar under en viss tid för att visa drogfrihet och delta i samtalsbehandling alternativt genomföra ungdomstjänst.

Om en ungdom blir ertappad med cannabis av någon annan än polisen exempelvis en lärare eller fältassistent så blir inte polisen inblandad. Då kommer istället vårdnadshavarna informeras och en orosanmälan lämnas till socialtjänsten.

 

Källa:
Narkotikastrafflag (1968:64)

Åklagarmyndigheten

Fler vanliga frågor

Faktablad