Vad är psilocybin?

Publicerad 14 maj 2017 (uppdaterad 25 februari 2019)

Psilocybin är ett ämne som bland annat finns i svampar av släktet slätskivlingar (med det latinska namnet "Psilocybe"). Ny forskning tyder på att olika svampar använder psilocybin som ett skydd mot insektsangrepp. Väl i människokroppen omvandlas psilocybin till det psykoaktiva ämnet psilocin. Ämnet förändrar personens tankeverksamhet, känslotillstånd och perception (hur hjärnan tolkar signaler från sinnena).

Trots att psilocybin tillhör den grupp droger som kallas för "hallucinogener" är det ovanligt att dessa droger framkallar regelrätta hallucinationer. Det är alltså ovanligt med overkliga upplevelser som innefattar objekt eller personer som inte finns i personens direkta omgivning, vilket är fallet vid riktiga hallucinationer.

Inom vissa religioner har psilocybin spelat en viss roll och exempelvis har vissa grupper ur den mexikanska ursprungsbefolkningen använt slätskivlingar vid religiösa riter. Psilocybin är narkotikaklassat i Sverige och hantering av exempelvis slätskivlingar kan leda till narkotikabrott. Drogen anses inte ha några beroendeframkallande egenskaper utan upprepat bruk sätts istället i samband med en särskild livsstil, mental utveckling och andlighet.

Källa:
EMCDDA

"Beroendemedicin" av J Franck & I Nylander (2015) Studentlitteratur

"Handbok i missbrukspsykologi" C. Fahlke (red.) Liber (2012)

"Horizontal gene cluster transfer increased hallucinogenic mushroom diversity". H. Reynolds m.fl. (2018)

Fler vanliga frågor

Faktablad