Vad är nätdroger?

Publicerad 13 maj 2014 (uppdaterad 27 augusti 2019)

Begreppet nätdroger, eller Internetdroger är inte helt lätt att förklara. Nätdroger är att ord som används ganska mycket i media och är från början ett samlingsnamn på droger som köps och säljs via Internet. Men när man använder ordet nätdroger är det inte så vanligt att man endast menar droger som går att köpa via nätet. Ofta är det bara i första ledet som drogen sålts via nätet. I nästa led säljs de oftast på samma sätt som mer traditionella droger.

Droger är kemi och i Sverige klassas olika preparat som narkotika utifrån sin kemiska sammansättning. Om nya preparat dyker upp med en ny kemisk sammansättning är de inte per automatik narkotikaklassade även om de ger samma effekter och skador som preparat som redan är narkotikaklassade. Droger kan alltså vara farliga trots att de inte blivit narkotikaklassade.

Här är några typer av droger som omfattas av samlingsnamnet nätdroger:

  • RC-droger ("Research Chemicals") eller designerdroger.
  • Nya psykoaktiva substanser (NPS) är ett ord som används allt mer både i Sverige och internationellt för att beskriva vad det är man menar: nya substanser som påverkar oss, men som inte hunnit bli klassade som till exempel narkotika.
  • Preparat som på olika sätt förknippas med internet (försäljning, marknadsföring, m.m.). Preparat som till en början är lagliga preparat (sk "legal higs" eller "legal drugs") även om de senare blir olagliga. Rökmixar, syntetiska cannabinoider (exempelvis spice) och katinoner (MDPV, mefedron m.fl.).


Källor:

CAN
Folkhälsomyndigheten

Fler vanliga frågor

Faktablad