Vad är kat?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 10 januari 2020)

Khat är de ovanjordiska delarna av växten Catha edulis och tillhör gruppen centralstimulerande medel. Kat har alltså likheter med andra droger så som amfetamin, kokain och efedrin. Växten förekommer i stora delar av östra Afrika och på Arabiska halvön. Vid missbruk tuggas de finare skotten och bladen så de avger en vätska som sväljs, växtresterna spottas sedan ut. Det går även att röka bladen eller koka te på dem.

Khat betraktas främst som en färskvara, bladen får till exempel inte torka. Därför har användandet av khat tidigare varit begränsat till de områden där kat kan odlas, men nu flygs khat regelbundet till Europa från odlingsområdena och det finns nu även torkade Khatpreparat. Till västvärlden kom drogen först på slutet av 1980-talet och blev narkotikaklassat 1989 i Sverige.

Källa:
Emcdda - Khat
Emcdda - Artikel

Fler vanliga frågor

Faktablad