Vad är en psykos och varför uppkommer den?

Publicerad 20 maj 2014 (uppdaterad 11 december 2015)

Om man får en psykos får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Det kan beskrivas som en mardröm i vaket tillstånd. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest eller blir deprimerad. Psykoser kan bero på flera olika orsaker, ärftlighet är en av dem. En del människor har lättare att reagera med psykos vid olika typer av påfrestningar. Det som utlöser en psykos kan vara till exempel en chockartad upplevelse eller drogpåverkan.

Källa:
Vårdguiden

Fler vanliga frågor

Faktablad