Vad är en psykos och varför uppkommer den?

Publicerad 20 maj 2014 (uppdaterad 15 april 2020)

Psykostillståndet innebär en förändrad upplevelse av verkligheten. Den som har drabbats av psykos har ofta svårt att skilja på vad som är fantasi och verklighet. Man kan exempelvis höra röster som inte finns eller känna sig förföljd och rädd.

Psykoser kan komma plötsligt eller utvecklas över längre tid. Den kan pågå under en kortare tid eller under flera år. En psykos kan komma en enstaka gång eller återkomma upprepade gånger. Psykosen kan bero på sjukdom, traumatiska händelser eller vissa typer av droger. En psykotisk person är ofta mycket upptagen av tankar och inre upplevelser som kan vara intensiva och kännas helt verkliga. Symtom som är typiska för psykos är vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar. Mer om detta finns att läsa här.

Det är viktigt att söka hjälp om man misstänker psykos. Om det är brådskande, om personen riskerar att skada sig själv eller någon annan, så ska man ringa 112. Om läget inte är akut så kan unga i första hand kontakta någon vuxen och berätta om tillståndet. Be personen att hjälpa till med att söka vård så psykostillståndet inte riskerar förvärras eller leda till komplikationer. Det kan vara bra att börja med att kontakta elevhälsan på skolan eller en ungdomsmottagning. Man kan också kontakta en vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Källa:
Vårdguiden

Fler vanliga frågor

Faktablad