Vad är en drog?

Publicerad 9 april 2018

Det finns olika definitioner på vad en drog är och därför är det svårt att ge ett enkelt svar. En definition av drog är att det är något sinnesförändrande, en annan att det är något som man kan bli beroende av. Vissa säger droger när de egentligen menar narkotika. Narkotika är ett tydligare definierat begrepp: ämnen som är narkotikaklassade och som då faller under narkotikastrafflagen. I narkotikastrafflagen står bland annat;

8§ Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som
1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
2. av regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt lagen

All narkotika är olaglig att använda, tillverka, köpa och sälja, med undantag för vissa narkotikaklassade läkemedel som skrivs ut av läkare på en speciell blankett.

I Sverige är det två myndigheter som ansvarar för att bestämma vad som ska narkotikaklassas. Läkemedelsverket har ansvaret för narkotikaklassade läkemedel och Folkhälsomyndigheten som har ansvar för narkotika som inte är läkemedel. Läkemedelsverket har också en lista över samtliga narkotikaklassade substanser.

Här på Drugsmart menar vi i allmänhet alkohol, narkotika, tobak och narkotikaklassade läkemedel när vi skriver droger. Men för säkerhets skull tycker vi att det är bättre att prata om till exempel alkohol eller narkotika, så att det inte blir några missförstånd. Under rubriken Fakta kan du hitta information om alkohol, tobak och ett antal narkotiska preparat.

Källa:
Folkhälsomyndigheten
Narkotikastrafflagen

Fler vanliga frågor

Faktablad