Vad är det som får en person att vilja testa ecstasy igen när man vet om alla risker som finns?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Det finns väldigt många olika anledningar till att en del personer testar och använder droger. Anledningarna skiljer sig från person till person. Ibland handlar det om nyfikenhet och ibland om depression eller ångest. Ibland handlar det om att personen och andra i personens omgivning förminskar riskerna, att de intalar sig om att det inte är så farligt. Vissa personer kan också vistas i miljöer där användandet av Ecstasy är utbrett, vilket kan göra att vissa uppfattar Ecstasy som mycket vanligare än det är och därmed ofarligare än vad det i själva verket är. Denna tankefälla brukar kallas "majoritetsmissförståndet".

Fler vanliga frågor

Faktablad