Vad är definitionen av alkoholism?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 11 augusti 2020)

Det finns ingen riktigt klar definition av begreppet alkoholism då det inte är någon medicinsk term. Termen används bland annat inom gemenskapen anonyma alkoholister (AA) som ett sätt att beskriva ett sjukligt förhållande till alkohol. En sjukdom eller allergi som tar sig i uttryck mentalt, fysiskt och själsligt. Att definiera sig som "nykter alkoholist" hjälper vissa människor att förhålla sig till alkohol och avstå från att dricka.

Inom sjukvård, socialtjänst, lagstiftning och forskning använder man lite olika termer så som riskbruk, missbruk, skadligt bruk, beroende och substansbrukssyndrom. Mer om detta kan du läsa i vår faktatext om missbruk och beroende.

Världshälsoorganisationen WHO definierar beroende som ett sjukdomstillstånd som karaktäriseras av ett drogsökande beteende, en tvångsmässig droganvändning, förlust av kontroll över drogintaget och inträdande av ett negativt känslomässigt stadium när drogen inte tillförs.

Källor:

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur
1177Vårdguiden

Anonyma alkoholister

Fler vanliga frågor

Faktablad