Vad är benzo och vilka effekter har den?

Publicerad 9 april 2018

Benzo är slang för bensodiazepiner, en grupp narkotikaklassade läkemedel. Exempel på  bensodiazepiner är Sobril, Stesolid, Mogadon, Temesta och Rohypnol. Rohypnol är förbjudet i Sverige. Bensodiazepiner används bland annat mot ångest och oro men också i behandling mot alkoholberoende. De anses mycket effektiva men kan vara vanebildande och beroendeframkallande om de används regelbundet under lång tid. Man brukar vara försiktig med att ge bensodiazepiner till äldre, eftersom de kan orsaka förvirring och yrsel och leda till fallskador.

Källa:
Läkemedelsverket
Vårdguiden

Fler vanliga frågor

Faktablad