Vad är benzo och vilka effekter har den?

Publicerad 9 april 2018 (uppdaterad 1 juli 2020)

Benzo är slang för bensodiazepiner, en grupp narkotikaklassade läkemedel. Exempel på läkemedel inom gruppen bensodiazepiner är Sobril, Stesolid och Temesta.

Bensodiazepiner används inom vården bland annat mot ångest, oro och sömnsvårigheter men även i särskilda syften vid behandling av patienter med alkoholberoende. Bensodiazepiner anses mycket effektiva men kan vara vanebildande och beroendeframkallande om de används regelbundet under lång tid.

Flunitrazepam är ett exempel på en bensodiazepin som nyligen avregistrerades i Sverige och som inte längre får ingå i godkända läkemedel. Detta var den verksamma substansen i bland annat Rohypnol, ett läkemedel som länge varit ökänt utifrån hur det missbrukats i brottsliga syften.

Läkare är mycket försiktiga med att skriva ut benzodiazepiner till äldre, eftersom de kan orsaka förvirring och yrsel vilket bland annat riskerar leda till fallskador.

Källa:
Läkemedelsverket
Vårdguiden
Fass.se

Fler vanliga frågor

Faktablad