Säljs det mycket LSD i Sverige?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 13 januari 2020)

Nej, det säljs relativt lite LSD i Sverige jämfört med andra droger. Användande av LSD är så pass ovanligt i Sverige att det är svårt att samla ihop data i vanliga drogvaneundersökningar.

Det tycks finnas vissa regionala skillnader över landet vad gäller tillgång till LSD. Det är något vanligare i mellersta Sverige och i storstadsregioner vilket LSD har gemensamt med många andra narkotikasorter. LSD och andra hallucinogener ökade något i popularitet i Sverige under 90-talet, då narkotika blev lite vanligare i stort. Enligt CAN:s rapporteringssystem om droger har det skett en viss minskning av användandet av LSD de senaste åren. Uppgifterna till rapporteringssystemet hämtas in från rapportörer i Sveriges olika polisområden.

Vi kan även följa samma mönster i CAN:s undersökning om skolelevers drogvanor där frågan om LSD är sammanblandad med andra droger i gruppen hallucinogener. Enligt undersökningen är det ca 1 % av eleverna i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som rapporterar att de någon gång använt LSD eller andra hallucinogener.

Källa:
CAN, Rapport - Skolelevers drogvanor
CAN:s rapporteringssystem om droger "CRD"

Fler vanliga frågor

Faktablad