Röker svenska ungdomar mer cannabis än ungdomar i de övriga nordiska länderna?

Publicerad 2 maj 2014 (uppdaterad 18 juni 2019)

Nej, det gör de inte, de danska ungdomarna röker mest cannabis bland de nordiska länderna.

I en jämförelse mellan andra europeiska länder hamnar de nordiska länderna relativt lågt vad gäller att ha rökt cannabis någon gång under de senaste 30 dagarna. Bland de länder som röker minst cannabis återfinns Island, Ukraina, Sverige, Makedonien, Finland, Norge, Moldavien och Färöarna med värden runt 2 %. I jämförelsen hamnar alltså Sverige på en 6:e plats från botten. Här framgår alltså att de danska ungdomarna röker mest cannabis bland de nordiska länderna och hamnar på en 18:e plats från botten.

I hela Europa ligger snittet för att ha rökt cannabis under de senaste 30 dagarna på 8 %. För de nordiska länderna är siffrorna som följer: Sverige 2 %, Danmark 5 %, Finland 2 %, Färöarna 1 %, Island 2 %, Norge 2 %.

Källa:
ESPAD i Sverige

Fler vanliga frågor

Faktablad