När är man beroende?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 25 januari 2018)

Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket av alkohol eller andra droger att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte längre för att styra intaget, utan alkoholen eller drogerna styr livet i viss utsträckning. Bland symtomen på beroende finns toleransökning, abstinens, kontrollförlust och att mycket av personens tankar kretsar kring substansen drogen.

Många skiljer på beroende och missbruk där det senare handlar om att personen fortsätter använda drogen trots återkommande problem. I den senaste medicinska diagnosmanualen DSM 5 har beroende och missbruk satts samman för att istället beskriva substansbrukssyndrom; exempelvis alkoholbrukssyndrom. Läs mer om detta i vår faktatext som du hittar här.

Källa
"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad