När används drogtester och hur länge kan man spåra droger?

Publicerad 9 april 2018

Drogtester används främst inom vården, kriminalvården och av polis. Sedan 1990-talet är det allt fler arbetsgivare (vid nyanställningar, vid misstanke om att man använder droger och slumpvisa drogtester) och på senare år är det också skolor som har infört drogtester. När det är arbetsgivare som gör drogtester så ska de genomföras av ett laboratorium.

Slumpvisa drogtester i skolan är en omdiskuterad fråga. Skolinspektionen anser att drogtester av elever bara får ske om det finns misstanke om att eleven är drogpåverkad och när både eleven och vårdnadshavaren har gett sitt godkännande. Skolinspektionen säger därför nej till slumpvisa drogtester i grundskolan och i kommunala gymnasieskolor. I fristående gymnasieskolor är det däremot inte förbjudet med slumpvisa drogtester eftersom det då finns ett avtal mellan eleven och skolan. Däremot måste eleven godkänna att testet genomförs, det är alltså frivilligt.

Olika droger kan spåras olika länge i blod, urin och i hår. Alkohol kan även spåras med hjälp av utandningsprov. Man kan spåra narkotika med olika metoder, så kallad screening och verifikationstester. Hur länge de kan spåras påverkas - förutom av vilken drog det gäller och vilken testmetod som används - av hur länge och mycket som använts.

Källor:
Skolinspektionen
J, Franck och I, Nylander.(Red.). 2011. Beroendemedicin, Studentlitratur
Rättsmedicinalverkets webbplats

Fler vanliga frågor

Faktablad