Hur vanligt är det egentligen att ungdomar använder nätdroger?

Publicerad 27 januari 2015 (uppdaterad 11 augusti 2020)

Att nätdroger finns lättillgängliga och säljs via Internet har vi vetat länge men det är försvinnande få som använder dem enligt drogvaneundersökningen "skolelevers drogvanor".

Sedan år 2012 ställs frågor om nätdroger (både lagliga och olagliga) i undersökningen. Under de första tre åren var det ca 4 % av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet som uppgav att de hade använt en nätdrog och hälften så många i årskurs 9. Efter det har andelen elever som rapporterat erfarenhet minskat stadigt. Resultaten för år 2019 visar på en fortsatt låg nivå. Totalt sett var det i år knappt 1 % i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som svarade att de någon gång använt en nätdrog.

Gruppen ungdomar som har använt nätdroger ligger betydligt högre än sina jämnåriga kamrater vad gäller användande av andra droger.

När det kommer till droganvändande bland ungdomar så är det fortfarande alkohol, tobak och cannabis som är de vanligaste drogerna.

Källa:
CAN:s Skolelevers drogvanor 2018

CAN:s nätdrogsanvändande elever, vilka är de?

Fler vanliga frågor

Faktablad