Kan man säga att alkohol är narkotika?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 25 juni 2019)

Nej det kan man inte.

Det finns två olika ord som det kan vara bra att skilja på: drog och narkotika. Drog är ett brett begrepp för saker som stimulerar vår hjärna och/eller är beroendeframkallande, det vill säga allt ifrån alkohol och nikotin till narkotika så som cannabis och heroin. Narkotika är droger som har genomgått en särskild utredning och som lyder under en speciell narkotikalagstiftning och i särskilda internationella överenskommelser. Dit hör inte alkohol som regleras i alkohollagen.

All narkotika är förbjuden att hantera, medan vissa droger, som till exempel alkohol, kan användas inom vissa ramar. Om alkohol hade introducerats idag hade det med stor sannolikhet narkotikaklassats med tanke på sina många skadeverkningar. Det är framförallt kulturella och historiska skäl som gör att alkohol inte kategoriseras som narkotika. Huruvida alkohol ska vara lagligt eller inte är en demokratisk fråga där en majoritet är för att alkohol ska få säljas under reglerade former.

Läs mer här:
Fakta om droger

Källa:

Alkohollag

Narkotikastrafflag

Fler vanliga frågor

Faktablad